บริการให้เช่าไฟสตูดิโอและไฟต่อเนื่องพร้อมอุปกรณ์เสริม

ทางเราจะไปติดตั้งไฟสตูและไฟต่อเนื่องให้พร้อมใช้งานและรอเก็บกลับให้(เฉพาะใน กทม.เท่านั้น)
สามารถจองคิวเช่าโดยการโอนมัดจำ 500 บาท/คิว

lighting-rental-service-package